Guma+Poster
Procedura povrata

GUMA M d.o.o. putem PikPay servisa obavlja sigurnu autorizaciju i naplatu kreditnih kartica putem Interneta. Ukoliko imate bilo kakvih pritužbi u vezi naplate i isporuke kupljene robe/usluge molimo Vas da se odmah obratite.

Kupac ima pravo na povrat robe isključivo u slučaju da je dostavljena roba neodgovarajuća ili oštećena.

Uvjeti za ostvarenje prava na povrat robe:

  1. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom djelatniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja te o tome odmah obavijestiti GUMA M d.o.o.
  2. Ukoliko kupac ispostavi da je dostavljena roba neodgovarajuća od naručene robe dužan je u roku 48 sati od primitka o tome pismeno obavijestiti GUMA M d.o.o. putem e-pošte na info@cijenaguma.ba ili faxa na +387 36 352 901

Ukoliko se utvrdi da je uistinu isporučena neodgovarajuća ili oštećena roba, GUMA M d.o.o. će u dogovoru s kupcem u najkraćem mogućem roku izvršiti zamjenu naručene robe ili povrat novca.

U prilogu mora biti kopija računa. Neodgovarajući proizvodi, koje kupac vraća na zamjenu, moraju biti neupotrebljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži. Za povrat robe koja nepravilno funkcionira zbog greške proizvođača važi pravilnik o Jamstvenom roku proizvoda.

Zamjena krivo naručene robe

Kupac ima pravo na zamjenu naručene robe koju je krivo naručio.

Uvjeti za ostvarenje zamjene naručene robe

Kupac je dužan u najkraćem mogućem roku a najkasnije 24 sata nakon primitka naručene robe, obavijestiti GUMA M d.o.o. da želi zamjeniti naručenu robu i to pismeno putem e-pošte na info@cijenaguma.ba

Roba se može zamijeniti na način da kupac o svom trošku pošalje nazad naručenu robu na adresu GUMA M d.o.o. Kupac treba poslati novu narudžbu za novu robu. Kada GUMA M d.o.o. zaprimi novu narudžbu, novu robu će poslati isti dan nakon što zaprimi vraćenu robu.

Neodgovarajući proizvodi, koje kupac vraća na zamjenu, moraju biti neupotrebljeni neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

Razlika novca i trošak dostave

Kupac snosi troškove dostave za povrat robe i za primitak nove robe. Ukoliko nova naručena roba bude skuplja nego roba koja se vraća, tada je kupac dužan uplatiti razliku. Ukoliko nova naručena roba bude jeftinija od robe koja se vraća, tada će GUMA M d.o.o. uplatiti razliku viška na žiro-račun od kupca.